Realitní služby

Pronájem

Zajišťujeme pronájem bytů, rodinných domků a nebytových prostor od A do Z

U pronájmů zajišťujeme:

 • vyhledání vhodného zájemce
 • v případě osobního vlastnictví bytu vypracování Nájemní smlouvy dle příslušného zákona
 • v družstevním vlastnictví či nájemním vztahu k bytu vypracování Smlouvy o podnájmu
 • v případě nebytových prostor vypracování Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zajištění kauce pro pronajímatele
 • předání nemovitosti k užívání nájemci.

Pronájem bytových a nebytových prostor

 • vyhledání vhodného zájemce
 • v případě osobního vlastnictví bytu vypracování Nájemní smlouvy dle příslušného zákona
 • v družstevním vlastnictví či nájemním vztahu k bytu vypracování Smlouvy o podnájmu
 • v případě nebytových prostor vypracování Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zajištění kauce pro pronajímatele
 • předání nemovitosti k užívání nájemci.

Služby u převodu členských práv a povinností spojených s nájmem bytu

 • vyhledání vhodného zájemce
 • vypracování Dohody o převodu členských práv a povinností
 • zajištění podkladů pro čerpání úvěrů ze stavebního spoření a k tomu příslušných dohod
 • zajištění stavebního spoření
 • depozit sjednané ceny za převod členských práv a povinností na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
 • předání bytové jednotky na základě předávacího protokolu.

Finanční a daňové poradenství

Zajišťujeme:

 • finanční a daňové poradenství v oblasti nemovitostí
 • daňové poradenství a zpracování daní v oblasti nemovitostí
 • hypoteční úvěry na koupi nemovitosti, a to ve spolupráci s předními bankovními ústavy.

Nabídka nemovitostí (9)