Realitní služby

Prodej

Naše kancelář se touto činností zabývá od prvopočátku své existence v roce 1993, takže má v tomto oboru opravdu cenné zkušenosti.

Zabýváme se nejen prodejem a koupí bytů – nemovitostí, ale také jejich pronájmem. V naší nabídce jsou nemovitosti ze všech krajů České republiky.

Služby při prodeji nemovitosti

 • vyhledání vhodného zájemce schopného uhradit kupní cenu
 • vypracování geometrického plánu a zaměření pozemků, zjišťujeme územní plánování v dané lokalitě, stav inženýrských sítí - kde jsou vedeny a za jakých podmínek je možno se na ně připojit
 • vypracování Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě zajištění hypotéčního úvěru
 • vypracování Kupní smlouvy
 • úschovu sjednané kupní ceny na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
 • zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí, výmaz zástavních práv a věcných břemen
 • znalecký posudek ve spolupráci s odhadci, tržní znalecké posudky
 • předání nemovitosti na základě předávacího protokolu, předání všech potřebných dokladů týkajících se nemovitostí
 • vypracování daňových přiznání k dani z převodu nemovitosti.

Služby při koupi bytů

 • individuální péči o klienta po celou dobu vyhledávání vhodné nemovitosti
 • nahlédnutí do všech dokumentů, které má prodávající v souvislosti s prodávanou nemovitostí k dispozici - nabývací titul, list vlastnictví, snímek z pozemkové mapy, kolaudační rozhodnutí, dohoda o převodu členských práv a povinností apod.
 • přípravu příslušných smluv či dohod v koordinaci s prodávajícím
 • spolupráci s poptávajícím na zajištění hypotéčního úvěru či úvěru za stavebního spoření
 • prověření bezdlužnosti prodávajícího u všech dodavatelských médií a převod dodávky médií na kupujícího
 • u nemovitosti v osobním vlastnictví přiznání k dani z převodu nemovitosti a způsob její úhrady.

Služby při prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví

 • vyhledání vhodného zájemce
 • vypracování Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zajištění hypotečního úvěru
 • zajištění hypotečního úvěru
 • vypracování Kupní smlouvy nebo Smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti, u rozestavěné nemovitosti je prodej na základě Smlouvy o výstavbě
 • úschovu sjednané kupní ceny na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
 • znalecký posudek ve spolupráci s odhadci, tržní znalecké posudky
 • zápis vlastnických práv do Katastru nemovitostí, výmaz zástavních práv a věcných břemen
 • předání nemovitosti na základě předávacího protokolu
 • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti.

Znalecké posudky

Zajišťujeme:

 • vypracování veškerých znaleckých posudků ve spolupráci se znalci v oboru odhadů nemovitostí
 • znalecké posudky dle bankovních směrnic
 • vyhláškové znalecké posudky na ocenění nemovitosti.

Posuzování investičních záměrů

 • na základě dlouhodobých zkušeností jsme schopni pro klienta zajistit individuální průzkum trhu s nemovitostmi
 • posouzení klientova investičního záměru v oblasti nemovitostí.

Finanční a daňové poradenství

Zajišťujeme:

 • finanční a daňové poradenství v oblasti nemovitostí
 • daňové poradenství a zpracování daní v oblasti nemovitostí
 • hypoteční úvěry na koupi nemovitosti, a to ve spolupráci s předními bankovními ústavy.

Nabídka nemovitostí (0)