Realitní služby

Genealogie nemovitostí

Zajímavou službou naší kanceláře je vyhledávání vlastníků nemovitostí. Při této činnosti působíme nejen na území ČR, ale i v zahraničí. Vlastníci – naši krajané, nebo jejich potomci – dnes žijí prakticky po celém světě.

Při dohledávání majitelů spolupracujeme s předními světovými genealogickými společnostmi, které se zabývají hledáním předků, rodových vazeb a migrací členů jednotlivých rodin. I díky této spolupráci se můžeme v této oblasti pochlubit vysokou úspěšností. Podařilo se nám dohledat vlastníky např. v USA, Izraeli, Austrálii a dalších státech, ale jsme schopni je najít prakticky po celém světě.

V souvislosti s touto aktivitou se zabýváme i zmapováním majetku na území ČR a jeho vlastníků od období první republiky až do současnosti.

Právní analýzy majetkových vztahů

Při objasňování majetkových vztahů zajišťujeme:

  • genealogické studie
  • geneze majetku zkonfiskovaného v období totality
  • vyhledávání vlastníků nemovitostí a jejich právních nástupců