Realitní služby

Development

Kromě služeb uvedených v předchozích rubrikách poskytujeme i následující specifický servis

 • Posuzování investičních záměrů:
 • Finanční a daňové poradenství:
 • Architektonické a stavební práce:
 • Geodetické služby:
 • Znalecké posudky:
 • Veškeré práce týkající se rekonstrukce objektů:
 • Vystěhování činžovních domů

Vystěhování činžovních domů

Pro vlastníky nemovitostí, kteří chtějí uvolnit činžovní dům, zajišťujeme:

 • vystěhování nájemníků dle předchozí dohody s vlastníkem, včetně vyplacení odstupného
 • vyhledání vhodného bytu pro nájemníky, včetně smluvního zajištění
 • předání bytu zpět pronajímateli, převod dodavatelských médií
 • dle dohody s vlastníkem pronájem bytů za tržní nájemné nebo vypracování "Prohlášení vlastníka" a následný prodej uvolněných bytových jednotek třetím osobám.

Geodetické služby

Zajišťujeme:

 • spolupráci s předními geodetickými společnostmi
 • zaměření pozemků na výstavbu domů a komerčních objektů
 • zaměření domu v rámci vypracování "Prohlášení vlastníka".

Veškeré práce týkající se rekonstrukce objektů

Zajišťujeme:

 • vypracování projektů pro rekonstrukci, ve spolupráci s architektonickými firmami
 • rekonstrukci od stavebního povolení až ke kolaudaci
 • spolupráci se stavebními firmami.

Znalecké posudky

Zajišťujeme:

 • vypracování veškerých znaleckých posudků ve spolupráci se znalci v oboru odhadů nemovitostí
 • znalecké posudky dle bankovních směrnic
 • vyhláškové znalecké posudky na ocenění nemovitosti.

Posuzování investičních záměrů

 • na základě dlouhodobých zkušeností jsme schopni pro klienta zajistit individuální průzkum trhu s nemovitostmi
 • posouzení klientova investičního záměru v oblasti nemovitostí.

Finanční a daňové poradenství

Zajišťujeme:

 • finanční a daňové poradenství v oblasti nemovitostí
 • daňové poradenství a zpracování daní v oblasti nemovitostí
 • hypoteční úvěry na koupi nemovitosti, a to ve spolupráci s předními bankovními ústavy.

Architektonické a stavební práce

Zajišťujeme:

 • návrhy a realizace staveb ve spolupráci s architektonickými kancelářemi
 • vypracování stavební dokumentace včetně projektu
 • výstavbu nových bytů v půdních prostorech domů nebo nástavbou.

Projekty (0)