Realitní služby

Služby

Vystěhování činžovních domů

Pro vlastníky nemovitostí, kteří chtějí uvolnit činžovní dům, zajišťujeme:

  • vystěhování nájemníků dle předchozí dohody s vlastníkem, včetně vyplacení odstupného
  • vyhledání vhodného bytu pro nájemníky, včetně smluvního zajištění
  • předání bytu zpět pronajímateli, převod dodavatelských médií
  • dle dohody s vlastníkem pronájem bytů za tržní nájemné nebo vypracování „Prohlášení vlastníka“ a následný prodej uvolněných bytových jednotek třetím osobám.