Realitní služby

Služby

Služby u převodu členských práv a povinností spojených s nájmem bytu

  • vyhledání vhodného zájemce
  • vypracování Dohody o převodu členských práv a povinností
  • zajištění podkladů pro čerpání úvěrů ze stavebního spoření a k tomu příslušných dohod
  • zajištění stavebního spoření
  • depozit sjednané ceny za převod členských práv a povinností na základě Smlouvy o úschově, případně zajišťujeme advokátní či notářskou úschovu a tuzemský dokumentární akreditiv
  • předání bytové jednotky na základě předávacího protokolu.