Realitní služby

Služby

Pronájem bytových a nebytových prostor

  • vyhledání vhodného zájemce
  • v případě osobního vlastnictví bytu vypracování Nájemní smlouvy dle příslušného zákona
  • v družstevním vlastnictví či nájemním vztahu k bytu vypracování Smlouvy o podnájmu
  • v případě nebytových prostor vypracování Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • zajištění kauce pro pronajímatele
  • předání nemovitosti k užívání nájemci.