Realitní služby

Služby

Služby při koupi bytů

  • individuální péči o klienta po celou dobu vyhledávání vhodné nemovitosti
  • nahlédnutí do všech dokumentů, které má prodávající v souvislosti s prodávanou nemovitostí k dispozici – nabývací titul, list vlastnictví, snímek z pozemkové mapy, kolaudační rozhodnutí, dohoda o převodu členských práv a povinností apod.
  • přípravu příslušných smluv či dohod v koordinaci s prodávajícím
  • spolupráci s poptávajícím na zajištění hypotéčního úvěru či úvěru za stavebního spoření
  • prověření bezdlužnosti prodávajícího u všech dodavatelských médií a převod dodávky médií na kupujícího
  • u nemovitosti v osobním vlastnictví přiznání k dani z převodu nemovitosti a způsob její úhrady.