Realitní služby

Služby

Právní analýzy majetkových vztahů

Při objasňování majetkových vztahů zajišťujeme:

  • genealogické studie
  • geneze majetku zkonfiskovaného v období totality
  • vyhledávání vlastníků nemovitostí a jejich právních nástupců