Realitní služby

Služby

Další služby při správě nemovitosti

  • zajištění založení družstva, s.r.o. nebo společenství vlastníků
  • vyhledání vhodného bytu pro nájemníky apod.
  • zajištění pronájmů bytů a nebytových prostor ve spravovaných domech
  • zajištění změn na obchodním rejstříku
  • zajištění právních služeb
  • poskytování součinnosti při zajišťování úvěru