Realitní služby

Služby

Vedení účetnictví při správě nemovitosti

 • zpracování veškerých finančních operací na zvláštním účtu domu
 • kontrola a úhrada faktur z účtu vlastníka
 • vedení podvojného účetnictví dle platných předpisů
 • archivace dokladů
 • vypracování a podání daňového přiznání
 • zpracování účetní rozvahy a výsledovky
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • roční rozvaha o výši a účelu využití prostředků na provoz a údržbu i o předpokládaném příjmu z nájemného v následujícím období
 • zpracování mzdové agendy
 • vypracování pro SVJ přehledu fondu oprav za příslušný rok včetně detailního přehledu nákladů a dlužníků
 • vypracování pro spoluvlastníky pro účely jejich daňových přiznání přehled příjmů z pronájmů dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů