Realitní služby

Souhrn praktických rad pro návštěvníka realitní kanceláře

  • Využívejte služeb zavedených realitních kanceláří. Nenechte se zlákat jednotlivci, slibujícími fantastické nemovitosti a služby.
  • O úrovni konkrétní realitní kanceláři vypovídá i vybavení kancelářských prostorů, jednání jejích pracovníků a celková atmosféra.
  • Zajímejte se o komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali. Prostudujte si její provozní předpisy.
  • Smlouvu s kanceláří uzavírejte až po pečlivém zvážení. Žádný solidní obchodník a tedy ani realitní kancelář by Vás neměla nutit k rychlému rozhodnutí.
  • V podepsané smlouvě si vyhraďte, že budete akceptovat pouze takového kupujícího, který splní veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.
  • Vyžadujte úplnost zprostředkovatelské smlouvy, požadujte přesné znění ve všech jejích ustanoveních, důležité jsou i termíny a výše provize. Při jakýchkoli pochybnostech ještě před podpisem celou věc zkonzultujte s právníkem.
  • Akceptujte jen tu kupní smlouvu, která je sepsána notářem nebo advokátem. Jinými osobami psanou kupní smlouvu odmítněte.
  • Při koupi nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře si vyžádejte doklad o tom, že kancelář může tuto nemovitost nabízet. Vyhnete se tak zbytečným pozdějším problémům.
  • Kupovanou nemovitost si řádně prohlédněte, máte-li pochybnosti, obraťte se na odborníka. Vyžádejte si potřebné doklady k nemovitosti i veškeré další informace. Rozhodujte se až po důkladném zvážení všech faktů.
  • Očekáváte-li seriózní jednání ze strany realitní kanceláře, jednejte též seriózně. Základem úspěšného obchodu je vzájemná důvěra.