Realitní služby

Sepsání kupní smlouvy

Sepsání kupní smlouvy je proces velice složitý, a to i přes názory některých makléřů či právníků. Každá smlouva je totiž jiná, vyskytuje se celá škála okolností, které jsou individuální pro každý případ. Ze zkušenosti je možno potvrdit, že z hlediska bezproblémovosti, je nejlépe zadat sepsání kupní smlouvy notáři či advokátovi. Ten také nese za správnost veškeré garance. Sepsáním kupní smlouvy většinou práce realitní kanceláře nekončí. Je třeba zajistit vklad do katastru, což je úkon, kterým přechází vlastnické právo na kupujícího. V dnešní poněkud chaotické době, plné neseriózních obchodních partnerů, má kancelář možnost pozdržením vkladu do termínu zaplacení kupní ceny oddálit přechod vlastnictví na kupujícího, a tím chránit prodávajícího. Složitější je to v případě při koupi na úvěr, kdy kupující hodlá kupovanou nemovitost použít jako zástavu. Potom pouze notářským zápisem psaná smlouva (která je veřejnou listinou) umožňuje bez složitého soudního řízení exekuci majetku kupujícího, pokud tento, v termínu ve smlouvě určeném, kupní cenu nezaplatil.