Realitní služby

GDPR – informace o zpracovávaných osobních údajích

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společností HORREN s.r.o.

1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HORREN s.r.o., IČO: 47540125, se sídlem Pobřežní 6/58, 186 00 Praha 8 – Karlín.

2. Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí služeb pronájmu bytových / nebytových prostor a za účelem ověření způsobilosti hradit za tyto poskytnuté služby.

3. Právní základem zpracování osobních údajů je

 • a) čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
 • b) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce spočívajícího v tom, že nemovití věci jsou pronajímány osobě, o jejichž způsobilosti hradit závazky není pochyb, a v tom, aby jednotliví nájemníci byli na základě fotografií vizuálně identifikovatelní.

4. Osobní údaje budou poskytnuty těmto třetím osobám:

 • a) externí účetní a advokátní kancelář;
 • b) osobám poskytujícím správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • c) řemeslníkům a technikům v případě poruchy atd. (kontaktní údaje);
 • d) pronajímatel bytové / nebytové jednotky.

5. Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání nájemní smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností správce, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

6. Dle podmínek uvedených v předpisech pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 • a) PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům u správce
 • b) PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů
 • c) PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů.
 • d) PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů,
 • e) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování osobních údajů.

7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@horren.cz.

8. Máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.